Vilka digitala verktyg behöver du i din verksamhet?

Vilka verktyg behöver du för din verksamhet online?

Vilka fungerar både tillsammans och var för sig?

Här får du hjälp att reda ut begreppen och få koll på vilka medier du behöver.

Hur funkar kurserna

Alla kurser inleds med en text, en plan för vad du behöver tänka på. Där hittar du förklaringar för digitala begrepp och uttryck

Learning by doing

Kurserna är uppbyggda av många men korta filmer, Learning by doing är grejen!
Du hittar sammanfattande pdf:er och ibland en quiz!