• Digitalt Landsbygdsliv jobbar för god digital infrastruktur i hela landet.