Översikt av avsnittet

Ämne
Material

Kort intro

Anpassa inställningar utifrån dina behov

Inställningar och säkerhet
Två eller flera filmer
-en översiktliga och
- en eller fler fördjupandemed detaljer under 3 min

Rek att se alla filmerna för att få djupare kunskap om varför uppdateringar och säkerhet är viktig.